Geography 103 – thành phố Tam Sa

http://vn.news.yahoo.com

Click next link to view on google map:  View Larger Map

“…Thành phố trên lý thuyết được giao quản lý một khu vực được nhiều nước tranh chấp chủ quyền: quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa), quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Nam Sa), quần đảo Trung Sa (bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough) cùng vùng biển xung quanh. Trung Quốc đặt chính quyền nhân dân thành phố Tam Sa tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng).”

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_Sa

Quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Tây Sa)

http://en.wikipedia.org/wiki/Paracel_Islands

Quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là quần đảo Nam Sa)

http://en.wikipedia.org/wiki/Spratly_Islands

Quần đảo Trung Sa (bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough)

http://en.wikipedia.org/wiki/Scarborough_Shoal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 18 other followers

%d bloggers like this: